Nhằm sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn với những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã dành cho Bộ đội Biên phòng những tình cảm rất ấm áp, thiết thực thông qua việc tặng quà, hỗ trợ vật chất để các chiến sĩ quân hàm xanh yên tâm, bám bản, bám đường biên, cột mốc, quyết tâm không để xảy ra “điểm nóng” bất ngờ trước các tình huống.
Nhằm sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn với những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã dành cho Bộ đội Biên phòng những tình cảm rất ấm áp, thiết thực thông qua việc tặng quà, hỗ trợ vật chất để các chiến sĩ quân hàm xanh yên tâm, bám bản, bám đường biên, cột mốc, quyết tâm không để xảy ra “điểm nóng” bất ngờ trước các tình huống.
Quang Minh