Thực phẩm Tết được Đồn Biên phòng Thanh Lân chuẩn bị đầy đủ.
Thực phẩm Tết được Đồn Biên phòng Thanh Lân chuẩn bị đầy đủ.
Quang Minh