Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà, động viên các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Trà Cổ, Tp Móng Cái.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà, động viên các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Trà Cổ, Tp Móng Cái.
Quang Minh