Y đức vẫn phải chờ "thuốc"

02/04/2014 06:55

"Bản thân tôi không dám trả lời chính xác khi nào hết những sai sót nghiêm trọng trong khám chữa bệnh mà nguyên nhân do y đức kém. Chỉ có cách là hạn chế bớt".