Y tế GTVT khám, chữa bệnh cho hàng triệu người mỗi năm

04/09/2014 16:24

Ngày 8/9/1954, Ban Y tế công trường Trung ương, tiền thân của Cục Y tế GTVT ngày nay được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế ngành GTVT...