Yêu cầu các bệnh viện chống bắt cóc trẻ sơ sinh

10/12/2015 15:56

Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện siết chặt công tác an ninh, phòng chống xâm hại, bắt cóc trẻ sơ sinh

Yêu cầu các bệnh viện chống bắt cóc trẻ sơ sinh 1
Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện siết chặt công tác an ninh, phòng chống xâm hại, bắt cóc trẻ sơ sinh

Trước thông tin, thời gian qua, tại một số cơ sở y tế tỉnh, thành phố, kẻ xấu đã trà trộn vào các cơ sở y tế dùng các thủ đoạn để bắt cóc trẻ sơ sinh với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có việc buôn bán trẻ sơ sinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở y tế trên địa bàn để chấn chính việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện; đồng thời, đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế, theo dõi, phát hiện để phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến trẻ sơ sinh trong các cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, thông tin về âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu để sản phụ và người nhà của sản phụ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm.

Tú Uyên