Yêu cầu Formosa sớm hoàn thiện nhiều hạng mục môi trường

25/08/2016 20:16

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu Công ty Formosa sớm hoàn thiện nhiều hạng mục môi trường.

yêu cầu formosa sớm hoàn thiện nhiều hạng mục môi trường

Một góc dự án Formosa Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh và một số sở, ban, ngành liên quan trong vụ xả thải của Formosa gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Formosa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT và các Bộ ngành Trung ương, phải khắc phục triệt để, hoàn thiện công nghệ, tuyệt đối không được tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường khi chưa khắc phục xong. Khi chưa được phép của cơ quan chức năng Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan thì Formosa tuyệt đối không được vận hành hoạt động các hạng mục. 

Trên cơ sở đánh giá ĐTM lần đầu, ĐTM điều chỉnh được Bộ TN&MT phê duyệt và tình hình thực tế hiện nay lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Formosa thực hiện xây dựng, lắp đặt đầy đủ các hạng mục công trình để đảm bảo xử lý triệt để, đúng quy trình về công nghệ luyện cốc (chuyển xử lý ướt sang xử lý khô) đảm bảo môi trường chất lượng theo yêu cầu, quy định, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

yêu cầu formosa sớm hoàn thiện nhiều hạng mục môi trường

Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của FHS

Formosa phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tập trung mọi nguồn lực xây dựng, hoàn thành các hạng mục còn lại nhanh nhất, trước thời gian cam kết. Riêng hồ sinh học phải hoàn thành trước thời gian 3 tháng, trước 6 tháng đối với hồ xử lý sự cố trong, tối thiểu phải dự trữ được nước thải từ 5-7 ngày khi có sự cố. Đồng thời, Formosa phải lắp đặt hệ thống tự động bơm hồi lưu về trước hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, khi các chỉ tiêu quan trắc tự động không đảm bảo theo quy định.                                     

Formosa cũng phải khẩn trương ký hợp đồng với các đơn vị đủ tư cách pháp nhân xử lý chất thải, đặc biệt chất thải công nghiệp nguy hại. Trường hợp chưa làm được, thì Formosa phải được phân loại đóng gói, quản lý đúng quy trình, triệt để. Đồng thời, phải thực hiện các cam kết kịp thời, nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy định pháp luật Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ quản lý về đầu tư xây dựng, môi trường, an ninh trật tự và các vấn đề khác có liên quan. Yêu cầu công ty Formosa không vận hành đối với các hạng mục chưa được Bộ TN&MT chứng nhận hạng mục, công trình hoàn thành bảo vệ môi trường theo quy định.

>>> Video lãnh đạo Formosa xin lỗi về sự cố xả thải vừa qua:

Trần Lộc