Yêu cầu không được sửa chữa dữ liệu GSHT

05/01/2017 06:17

Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các đơn vị hàng ngày thực hiện rà soát, đối chiếu kết quả truyền dẫn dữ liệu.

yêu cầu không được sửa chữa dữ liệu gsht

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát hành trình (GSHT), không được sửa chữa

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát hành trình (GSHT), không được sửa chữa và làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị GSHT trước hoặc trong khi truyền về trung tâm dữ liệu của Tổng cục Đường bộ VN. Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ GSHT thực hiện đối soát hàng ngày để đảm bảo truyền đầy đủ dữ liệu của toàn bộ phương tiện đã lắp đặt về máy chủ.

Bên cạnh đó, để dữ liệu được truyền đầy đủ, chính xác và kịp thời, Tổng cục Đường bộ VN cũng đề nghị các đơn vị hàng ngày thực hiện rà soát, đối chiếu kết quả truyền dẫn dữ liệu của ngày hôm trước giữa hệ thống của đơn vị với máy chủ của tổng cục; Khắc phục ngay các trường hợp phương tiện không truyền dữ liệu theo quy định, tìm giải pháp khắc phục ngay đối với các trường hợp dữ liệu không đồng nhất giữa hai hệ thống; Nghiên cứu xây dựng phần mềm để phát hiện, cảnh báo các trường hợp lái xe sử dụng thiết bị phá sóng hoặc tắt thiết bị khi phương tiện đang hoạt động.

Trần Duy