Yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh tại các sân bay

04/12/2014 12:37

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh vừa yêu cầu các cảng vụ hàng không đôn đốc doanh nghiệp cảng hàng không và các cơ sở cung cấp dịch vụ tăng cường thực hiện...

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các cảng vụ hàng không đặc biệt chú trọng đảm bảo vệ sinh trong nhà ga hành khách, bổ sung số lượng nhân viên phục vụ vệ sinh trong các khung giờ cao điểm, thường xuyên thực hiện loại trừ côn trùng, chuột, gián (lưu ý các khu vực cung cấp dịch vụ ăn uống).

Bên cạnh đó, các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã đăng ký và công tác báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp cảng hàng không và các cơ sở cung cấp dịch vụ trên địa bàn cảng hàng không, sân bay...

T.L