Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động du lịch đến Hoàng Sa

04/09/2014 10:27

Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này.

Ngày 4/9/2014, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc khai trương tuyến du lịch biển khởi hành từ thành phố Tam Á (thuộc tỉnh Hải Nam) đến quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này.

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động du lịch đến Hoàng Sa 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Trung Quốc khai thác du lịch ở khu vực này là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc cũng như tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này”.


C.S