Yêu cầu Vinafood1, Vinafood2 tăng cường cung cấp lương thực ra thị trường

10/03/2020 19:09

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước yêu cầu Vinafood1, Vinafood2 tăng cường cung cấp lương thực ra thị trường để ứng phó với dịch Covid-19.

Yêu cầu Vinafood1, Vinafood2 tăng cường cung cấp lương thực ra thị trường 1
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước yêu cầu Vinafood1, Vinafood2 tăng cường cung cấp lương thực ra thị trường để ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 389/UBQLV-NN yêu cầu Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2) cung cấp lương thực cho thị trường, người tiêu dùng, ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo yêu cầu của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc tăng cường cung cấp sẽ thực hiện vào cả thứ 7, chủ nhật và các buổi tối...thông qua hệ thống các doanh nghiệp bán lẻ trực thuộc hoặc hệ thống các siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ liên doanh, liên kết.

Bên cạnh đó, Ủy ban yêu cầu Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam đảm bảo các mặt hàng lương thực cung ứng cho thị trường có chất lượng tốt và giá cả ổn định.

Mặt khác, 2 đơn vị này cần chủ động, tích cực tham gia công tác bình ổn thị trường theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; Không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật.

Hồng Hạnh