Thời sự - Xã hội

An toàn giao thông

Truyền hình giao thông

Kỳ lạ loại súng bắn trao cơ hội sống cho tội phạm

Kỳ lạ loại súng bắn "trao" cơ hội sống cho tội phạm

Loại súng này được thiết kế bởi một sĩ quan Mỹ đã nghỉ hưu. Nó không gây chết người ở phát súng đầu tiên.

Pháp luật

Thể thao

Thế giới

Giải trí

Công nghệ