Bảo hiểm PVI tiếp tục đứng đầu gói thầu hơn 10.000 tỷ của Vinalines

03/04/2018 15:32

Năm thứ hai Bảo hiểm PVI được lựa chọn đứng đầu gói thầu bảo hiểm hơn 10.000 tỷ của Vinalines.

bảo hiểm pvi tiếp tục đứng đầu gói thầu hơn 10.000 tỷ của vinalines

Năm thứ hai Bảo hiểm PVI được lựa chọn đứng đầu gói thầu bảo hiểm hơn 10.000 tỷ của Vinalines

Tổng Công tyHàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có thông báo lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Liên danh bảo hiểm do Bảo hiểm PVI đứng đầu cho “Chương trình bảo hiểm thân tàu toàn bộ đội tàu Vinalines thời hiệu 2018/2019”.

Theo đó, Liên danh bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu cho 61 tàu thuộc 6 đội tàu của Vinalines với tổng giá trị bảo hiểm năm 2018 - 2019 là 438 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) và tổng trọng tải là 1.393.374 DWT.

Đứng đầu Liên danh nhà thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI. Các thành viên còn lại bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex và Tổng Công ty CP Bảo Minh.

Đây là năm thứ 2 Vinalines tổ chức đấu thầu tập trung cho đội tàu này và trong cả 2 năm, Bảo hiểm PVI đều đứng đầu Liên danh bảo hiểm. Trước đó, Bảo hiểm PVI đã nhiều năm là Nhà bảo hiểm gốc cho các đội tàu của Vinalines. Việc tiếp tục được lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo hiểm này là minh chứng cho kinh nghiệm và năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI. Đồng thời, việc trúng thầu cũng thể hiện chất lượng dịch vụ của Công ty bảo hiểm này trong việc thu xếp chương trình bảo hiểm tốt, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc giải quyết bồi thường hợp lý, kịp thời hỗ trợ chủ tàu khắc phục khó khăn tài chính.

Trong năm 2017, theo yêu cầu của Vinalines, Bảo hiểm PVI đã phối hợp với các bên có liên quan tổ chức Hội thảo Bảo hiểm cho các đơn vị thành viên của Vinalines. Ngoài bảo hiểm thân tàu, Bảo hiểm PVI cũng là nhà bảo hiểm gốc cho các đơn bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu (Bảo hiểm P&I) của các tàu của các đơn vị thành viên thuộc Vinalines và là nhà bảo hiểm đại diện cho khách hàng làm việc với các Hội P&I quốc tế lớn trên thế giới để đảm bảo các quyền lợi của chủ tàu trong quá trình hành hải quốc tế.

Hạ Lan