Hoạt động công đoàn đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

18/05/2018 07:37

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn luôn được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo...

hoạt động công đoàn đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

Hoạt động công đoàn đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

Nhiệm kỳ 2013-2018, Ban chấp hành Công đoàn GTVT VN và các cấp công đoàn ngành chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hướng về cơ sở, vì người lao động. Vì vậy, hoạt động công đoàn đã đạt được hiệu quả thiết thực.

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn luôn được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Đến tháng 12/2017 đã phát triển được 12.506 đoàn viên mới, đạt tỷ lệ 125,06% (vượt 2.506 đoàn viên) so với Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam đề ra; đạt 100% so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động VN giao cho Công đoàn GTVT Việt Nam; Đã kết nạp mới 12.500 đoàn viên trong nhiệm kỳ, nâng cao được chất lượng đoàn viên mới, 96,8% CNLĐ là đoàn viên công đoàn. Công tác cấp thẻ đoàn viên, cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên từ ngành tới các cơ sở đã được triển khai đồng bộ.

Công tác đánh giá, phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh, xếp loại cán bộ, đoàn viên được tiến hành hàng năm từ cơ sở đến ngành. Việc đánh giá, xếp loại ngày càng nghiêm túc, chặt chẽ và thực chất hơn, đã cơ bản phản ánh đúng chất lượng của tổ chức công đoàn và đoàn viên. Bình quân hàng năm 87,6% đơn vị khu vực Nhà nước đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, 72% số đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ, đoàn viên, 5 năm qua đã có 19.682 lượt cán bộ công đoàn được đào tạo tập huấn. Trong đó, bồi dưỡng lý luận chính trị là 441 người, bồi dưỡng đại học và đại học phần công đoàn là 317 người; bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn là 15.872 lượt người.

Trong năm 2016, trước sự biến động của các cấp công đoàn khối doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức được 3 lớp với gần 200 cán bộ công đoàn cấp cơ sở theo phương pháp tích cực, rèn luyện kỹ năng là chính với những nội dung thiết thực như: Đối thoại trong doanh nghiệp, thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể hay thông tin những khó khăn, thuận lợi khi Việt Nam tham gia hiệp định TPP. Tổ chức Hội thảo “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cổ phần” với sự tham dự của đông đảo cán bộ công đoàn.

Đỗ Loan