Huy động thành công thêm 2.100 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ | Báo Giao thông
Trang chủ Kinh tế Huy động thành công thêm 2.100 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

Huy động thành công thêm 2.100 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ

12/10/2017 - 09:08 (GMT+7)

Ngày 11/10, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 2.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với 4 loại kỳ hạn...

trai-phieu

 

Trong phiên đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 11/10, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 2.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với 4 loại kỳ hạn: 5 năm là 1.000 tỷ đồng; 3 loại còn lại 7 năm, 10 năm và 30 năm mỗi loại 500 tỷ đồng.

Kết quả huy động thành công toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,52%. Phiên đấu thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 300 tỷ đồng cũng huy động thành công thêm 150 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 7 năm cũng huy động thành công toàn bộ 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là 4,83%.Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là 5,42%.

Tính từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng huy động được là 151.179,6593 tỷ đồng. 

L.T

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông