MTTQ đề nghị tổng rà soát tiêu chuẩn, bằng cấp cán bộ

11/10/2017 20:05

MTTQ Việt Nam đề nghị thực hiện tổng rà soát công tác cán bộ, tập trung việc rà soát về tiêu chuẩn, bằng cấp.

mttq đề nghị tổng rà soát tiêu chuẩn, bằng cấp cán bộ

Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15, cho ý kiếnvề các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trong tổng số 2396 ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội,cử tri phản ánh việc phát hiện tham nhũng chưa kịp thời, công tác tự kiểm tra, thanh tra chưa thực sự hiệu quả; hành vi tham nhũng tuy đã bị xử lý hành chính, kỷ luật nhưng ít bị xử lý hình sự, việc công khai tài sản, thu nhập của cán bộ còn hạn chế.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân cũng rất bức xúc về tình trạng lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ; việc bổ nhiệm sai quy trình, thiếu và không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương.

Cử tri đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện “suy thoái”, có hành vi tham nhũng, lãng phí, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu hay chuyển công tác.

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện, sửa đổi quy định pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn những kẽ hở trong công tác tổ chức cán bộ, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Với những kiến nghị của cử tri về vấn đề công tác cán bộ, Đoàn chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện tổng rà soát công tác cán bộ, tập trung vào việc rà soát về tiêu chuẩn, chứng chỉ, bằng cấp và việc tuân thủ quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ ở mọi cấp, mọi ngành. Triển khai nghiêm túc việc tuyển dụng cán bộ, công chức; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.

Bảo An