Rừng bị phá, huyện yêu cầu kỉ luật hàng loạt cán bộ

18/05/2018 06:15

Hàng loạt cá nhân liên quan đến vụ phá rừng ở An Lão (Bình Định) bị kỉ luật.

rừng bị phá, huyện yêu cầu kỉ luật hàng loạt cán bộ

Nhiều tập thể, các nhân ở huyện An Lão (Bình Định) bị yêu cầu kiểm điểm vì liên quan đến công tác bảo vệ rừng

Theo đó, huyện này vừa yêu cầu làm kiểm điểm đối với Ban Quản lý Rừng Phòng hộ An Lão, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Giám đốc Trung tâm Phát triển qũy đất…

Ông Nam cho biết: các tập thể, cá nhân này bị kiểm điểm do chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức phá bỏ cây trồng trái phép tại xã An Vinh (An Lão); chậm tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình chuyển tiếp và công trình khởi công xây dựng mới trong năm 2018.

Riêng đối với Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão bị kiểm điểm vì chưa nghiêm túc thực hiện giờ giấc tham gia hội họp…

Từ năm 2017 đến nay, huyện An Lão đã tiến hành kỷ luật 12 cán bộ là người đứngđầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học với hình thức từ khiển trách, cảnh cáo. Trong đó, nhiều cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến vụ phá rừng lớn tại xã An Hưng (huyện An Lão).

Quang Đạt