Thanh Hóa thanh tra việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh

08/03/2017 11:47

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu thanh tra việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

thanh hóa thanh tra việc bổ nhiệm bà trần vũ quỳnh anh

Thanh Hóa sẽ làm rõ việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây Dựng Thanh Hóa (Ảnh P.Tuấn)

Sáng 8/3, trao đổi với Báo Giao Thông, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biếtđã ký văn bản thông báo, gửi các cơ quan báo chí về vụ việc liên quan đến nội dung Quan lộ thần tốc của “hot girl” xứ Thanh.

Theo đó, nội dung ghi rõ: “Qua nắm bắt tình hình của các cơ quan chức năng, tại cuộc họp Thường trực ngày 17/2/2017, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo: Giao Ban Tổ chức tỉnh ủy làm rõ: Việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2015, nắm tình hình công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Công văn số 1525 -CV/VPTU, ngày 23.2.2017 của Văn phòng tỉnh ủy).

Ngày 28/2/2017 vừa qua, thừa ủy quyền của Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy đã ký công văn 444-CV/TC gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng từ 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản- thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, báo cáo theo quy định.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, ngày 1/3/2017, UBND tỉnh có công văn số 2043/UBNG-NC thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh: “Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Thanh Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/3/2017”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra đã tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 -2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Công văn cũng chỉ rõ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo xử lý vụ việc trước ngày báo chí đưa tin. Trong quá trình thanh tra, nếu phát sinh các vấn đề liên quan xung quanh vụ việc, tỉnh Thanh Hoá sẽ xem xét giải quyết theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, khi có kết quả sẽ thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí.

>>> Xem thêm vi deo:

.

Phúc Tuấn