Từ ngày 5/5, sáp nhập MHB vào BIDV | Báo Giao thông
Trang chủ Kinh tế Tài chính Từ ngày 5/5, sáp nhập MHB vào BIDV

Từ ngày 5/5, sáp nhập MHB vào BIDV

26/04/2015 - 16:14 (GMT+7)

Từ ngày 5/5, BIDV thực hiện giám sát, rà soát để tiếp nhận bàn giao toàn bộ hệ thống MHB về BIDV.

_MG_6605
BIDV và MHB sau sát nhập chính thức mang tên gọi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Theo Quyết định số 589/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký, đã chấp thuận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 5/5/2015. Ủy ban Chứng khoán cũng đã có Giấy chứng nhận số 19/GCN-UBCK về việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Như vậy, toàn bộ thủ tục pháp lý sáp nhập MHB vào BIDV đã đáp ứng đầy đủ theo qui định tại Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 21/2/2010 của NHNN đã được BIDV, MHB hoàn tất; Đáp ứng đủ điều kiện qui định tại Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện Sáp nhập MHB vào BIDV và phát hành cổ phiếu tăng vốn hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi 1:1, ngày 25/4/2015, Ban chỉ đạo sáp nhập MHB vào BIDV, HĐQT, Ban điều hành BIDV và MHB đã họp, quán triệt, triển khai thực hiện sáp nhập MHB vào BIDV theo đúng Quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Tại cuộc họp, hai bên đã thống nhất lộ trình thực hiện sáp nhập như sau:

Kể từ 5/5-10/5/2015, BIDV cử cán bộ thực hiện công tác giám sát, rà soát, chuẩn bị các nội dung để thực hiện tiếp nhận bàn giao toàn bộ hệ thống MHB về BIDV (bao gồm Trụ sở chính, các chi nhánh, các đơn vị thành viên, trực thuộc của MHB).

Từ 11/5-17/5/2015, sẽ thực hiện bàn giao sáp nhập MHB vào BIDV cấp cơ sở, gồm các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các cấu phần hoạt động của MHB.

Dự kiến ngày 22/5/2015, toàn bộ công tác bàn giao MHB về BIDV sẽ được hoàn tất. MHB chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chấp dứt pháp nhân, đăng ký bố cáo chấm dứt hoạt động theo qui định. Đồng thời BIDV hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phần cho các cổ đông MHB thành cổ đông BIDV, hoàn thành việc đăng ký kinh doanh của ngân hàng sau sáp nhập.

Trên cơ sở báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước, ngày 25/5/2015, BIDV cùng MHB thực hiện ký biên bản bàn giao sáp nhập chính thức cấp hệ thống; ngân hàng sau sáp nhập chính thức mang tên gọi là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, cùng với việc sáp nhập, BIDV sẽ điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017, tiếp tục giữ vững vị trí là một định chế tài chính có sở hữu chi phối của nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách tiền tệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.

Ông Trần Bắc Hà cũng cam kết BIDV có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của MHB đặc biệt và quyền lợi của người lao động trong và sau sáp nhập.

Quỳnh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Bấm để theo dõi thông tin chính thống,
tin cậy từ Báo Giao Thông