Thứ Hai, 27/01/2020 07:43:33 Hotline: 0901 514 799
10. Căn bệnh khiến bạn thực sự cảm thấy nỗi đau của người khác: Mỗi người đều có các nơ-ron gương trong não, đó là lý do tại sao chúng ta có thể khóc khi nhìn thấy nước mắt của người khác. Nhưng mọi người có các Notron phản ánh hoạt động quá mức, làm cho phản ứng với cảm xúc của người khác một cách thái quá. Tình trạng này khiến người bệnh thực sự cảm nhận được những cảm giác vật lý khi họ nhìn người khác bị tổn thương.
10. Căn bệnh khiến bạn thực sự cảm thấy nỗi đau của người khác: Mỗi người đều có các nơ-ron gương trong não, đó là lý do tại sao chúng ta có thể khóc khi nhìn thấy nước mắt của người khác. Nhưng mọi người có các Notron phản ánh hoạt động quá mức, làm cho phản ứng với cảm xúc của người khác một cách thái quá. Tình trạng này khiến người bệnh thực sự cảm nhận được những cảm giác vật lý khi họ nhìn người khác bị tổn thương.
Linh Trang (Theo RD)