1. Blakeney, Norfolk, Anh: Blakeney có từ thời Trung cổ, tự hào với những đồi cát, kênh, lạch và những ngôi nhà đẹp mê hồn. Trong các tòa nhà cổ là các quán rượu, nhà hàng, khách sạn và cửa hàng xinh xắn. 
1. Blakeney, Norfolk, Anh: Blakeney có từ thời Trung cổ, tự hào với những đồi cát, kênh, lạch và những ngôi nhà đẹp mê hồn. Trong các tòa nhà cổ là các quán rượu, nhà hàng, khách sạn và cửa hàng xinh xắn. 
Hàn Ly (Theo pandotrip)