100% đại biểu HĐND TP HCM tán thành chủ trương thành lập TP Thủ Đức

12/10/2020 19:46

100% đại biểu HĐND TP HCM tán thành thông qua chủ trương thành lập TP Thủ Đức từ việc sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức).

100% đại biểu HĐND TP HCM tán thành chủ trương thành lập TP Thủ Đức 1
Người dân đi bỏ phiếu về việc sáp nhập 3 quận: 2, 9, Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức

Chiều 12/10, kỳ họp thứ 21 khóa XI HĐND TP HCM đã diễn ra. Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính và chủ trương thành lập TP Thủ Đức.

Các đại biểu đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương thành lập một đơn vị hành chính mới từ việc sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) và thống nhất tên gọi cho đơn vị hành chính mới này là TP Thủ Đức.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, sau khi được HĐND thông qua, UBND TP sẽ hoàn chỉnh lại đề án, trình Bộ Nội vụ để lập hội đồng thẩm định đề án.

Sau đó, Chính phủ sẽ cho ý kiến và nếu được thống nhất, đề án sẽ được báo cáo với Ủy ban Tư pháp Quốc hội và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Trước đó, ngày 4/10, UBND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức (TP HCM) đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến người dân về đề án này và tên gọi đơn vị hành chính mới.

Kết quả, tại quận 2 có hơn 72.100 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc thành lập TP Thủ Đức, có 82% số cử tri đồng ý, gần 15% cử tri không đồng ý và 142 người có ý kiến khác.

Trong khi đó, quận Thủ Đức có gần 196.900 cử tri tham gia lấy ý kiến và có gần 98% cử tri đồng ý sắp xếp lại 3 quận phía Đông, còn lại hơn 2% cử tri không đồng ý và có ý kiến khác.

Quận 9 có hơn 142.000 cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sáp nhập, trong đó có hơn 97% cử tri đồng ý.

Về tên gọi Thành phố Thủ Đức, có gần 98% người dân quận Thủ Đức đồng ý, người dân quận 9 là hơn 96% và thấp nhất là quận 2 với hơn 76%.

Ngoài ra, HĐND TP tán thành việc nhập 19 phường tại các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới. Cụ thể như sau:

Quận 2: nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh.

Quận 3: nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu.

Quận 4: nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13.

Quận 5: nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12.

Quận 10: nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2.

Quận Phú Nhuận: nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

HĐND TP giao UBND TP hoàn tất hồ sơ, đề án, báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, sau khi HĐND TP thông qua, UBND sẽ tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh lại đề án trình Bộ Nội vụ. Sau đó Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định liên bộ có sự tham gia của Bộ Tư pháp rồi trình xin ý kiến thành viên Chính phủ.

Sau khi Chính phủ thống nhất sẽ báo cáo Quốc hội, thông qua Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm định. Trên cơ sở đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Anh Thư