100% hồ sơ xét tặng NSND được Hội đồng Nhà nước thông qua

08/12/2018 11:12

Hội đồng cấp Nhà nước vừa bỏ phiếu thông qua hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần 9.

100% hồ sơ xét tặng NSND được Hội đồng Nhà nước thông qua 1

NSƯT Minh Vương có hồ sơ xét tặng bổ sung danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần 9.

Hội đồng cấp Nhà nước vừa tiến hành cuộc bỏ phiếu thông qua 84 hồ sơ tặng danh hiệu NSND và 309 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT với tỷ lệ đồng thuận cao. Những hồ sơ xét tặng bổ sung danh hiệu NSND trong đợt 9 của NSƯT Minh Vương, NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn), NSƯT Trần Ngọc Châu (Giang Châu), NSƯT Trương Hải Thọ, NSƯT Lưu Kim Hùng… đã vượt qua vòng bỏ phiếu của Hội đồng cấp Nhà nước.

Theo Sài Gòn giải phóng, ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ thi đua khen Thưởng Bộ VH-TT-DL cho biết, tuân thủ theo đúng quy trình thì sau khi Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, thì theo quy định, sẽ thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá lựa chọn cá nhân.

Các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý sẽ được gửi đến Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu cao quý cho các nghệ sĩ.

Hiểu Đồng (t/h)