1. Cắn móng tay của bạn: Ngoài việc gây đau đầu ngón tay, thói quen này có thể gây biến dạng móng và nhiễm trùng nướu.
1. Cắn móng tay của bạn: Ngoài việc gây đau đầu ngón tay, thói quen này có thể gây biến dạng móng và nhiễm trùng nướu.
Linh Trang (Theo Caringeveryday)