13 đơn vị bầu cử cấp xã ở Bình Định không đạt yêu cầu

27/05/2016 14:14

13 đơn vị bầu cử cấp xã phải bầu thêm do số lượng đại biểu trúng cử không đủ 2/3...

13 đơn vị bầu cử cấp xã ở Bình Định không đạt yêu cầu 1

Bình Định: 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã phải bầu lại do số đại biểu trúng cử không đủ 2/3 so với đại biểu được bầu. 

UBBC tỉnh Bình Định cho biết, do làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi. Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 1.193.018 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,97%. Đã bầu được 8 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh, 394 đại biểu HĐND cấp huyện, đáp ứng đủ số lượng và cơ cấu, thành phần đại biểu.

13 đơn vị bầu cử cấp xã ở Bình Định không đạt yêu cầu 2

UBBC tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử chiều 26/5.

Kết quả bầu cử tại HĐND cấp xã, đã bầu được 4.193/4.280 đại biểu trong tổng số 7.160 người ứng cử tại 1.188 đơn vị bầu cử, còn thiếu 87 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Trong đó, 13 đơn vị bầu cử cấp xã phải bầu thêm do số lượng đại biểu trúng cử không đủ 2/3 so với đại biểu được bầu.

Ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết, đối với các đơn vị bầu cử không đủ số lượng thì sẽ tiến hành bầu lại với số đại biểu không đạt của lần bầu cử đầu tiên. Nếu trong lần bầu cử thứ 2 số lượng đại biểu được bầu vẫn không đạt yêu cầu thì sẽ giữ nguyên kết quả, không bầu thêm lần thứ 3.

Vĩnh Nhân