132 tỷ đồng cho phòng chống cúm gia cầm

17/03/2014 06:33

Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch phòng chống cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018, mục tiêu từng bước kiểm soát, khống chế không để dịch lây lan trên diện tích ...

Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch phòng chống cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018, mục tiêu từng bước kiểm soát, khống chế không để dịch lây lan trên diện tích, chủ động xây dựng vùng an toàn dịch cúm gia cầm, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn thanh toán cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam từ năm 2018.
 

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1


Trong đó, mục tiêu cụ thể là tập trung khống chế, giảm tỷ lệ các vùng có nguy cơ cao. Đến năm 2015 có 60% tỉnh, thành phố chuyển sang vùng nguy cơ dịch thấp; năm 2018 cả nước có 80% tỉnh, thành phố chuyển sang vùng nguy cơ dịch thấp. Các tỉnh Đông Nam bộ sẽ sạch cúm gia cầm H5N1 vào năm 2018. Ngân sách T.Ư dành thực hiện kế hoạch trong 5 năm là hơn 132 tỷ đồng.

V.A