15 cơ quan bảo vệ nhưng vẫn nhức nhối bạo hành trẻ em

13/12/2017 10:05

Trước nhiều vụ bạo hành trẻ liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua, sáng 12/12, Bộ LĐ,TB&XH phối hợp...

15 cơ quan bảo vệ nhưng vẫn nhức nhối bạo hành trẻ em

Nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây

Trước nhiều vụ bạo hành trẻ liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua, sáng 12/12, Bộ LĐ,TB&XH phối hợp với Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo giải pháp đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, hiện có tới 15 cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, nhưng thực tế khi xảy ra vụ việc không có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm, xử lý.

Theo ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ,TB&XH) muốn xử lý các vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em thì trước tiên phải quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, cần tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em và Tổng đài điện thoại quốc gia về trẻ em, đảm bảo không em nào bị bỏ lại phía sau trong việc duy trì tiến bộ hướng tới đạt mục tiêu phát triển bền vững.

Vũ Anh