1. Thật khó để một người phụ nữ lấy họ của chồng mình.

Khi kết hôn với đàn ông Hy Lạp, người vợ muốn chuyển sang họ chồng về mặt pháp lý là bất khả thi. Mặc dù bạn có thể nộp đơn xin, nhưng điều này mất khá nhiều thời gian và tiền bạc. Thêm vào đó, không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được câu trả lời tích cực. Mặt khác, con cái có thể lấy họ của cha hoặc mẹ.
1. Thật khó để một người phụ nữ lấy họ của chồng mình. Khi kết hôn với đàn ông Hy Lạp, người vợ muốn chuyển sang họ chồng về mặt pháp lý là bất khả thi. Mặc dù bạn có thể nộp đơn xin, nhưng điều này mất khá nhiều thời gian và tiền bạc. Thêm vào đó, không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được câu trả lời tích cực. Mặt khác, con cái có thể lấy họ của cha hoặc mẹ.
Phan Hằng (Theo Brightside)