19 doanh nghiệp nợ thuế 253 tỷ đồng nhiều năm

10/05/2018 07:48

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 143 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ...

Keyword đầu tiên có dấu

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 427 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất - Ảnh: T.L

Trong danh sách này có 8 doanh nghiệp nợ các khoản liên quan đến đất với tổng số nợ hơn 17 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty CP Vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà nợ hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 135 doanh nghiệp nợ hơn 236 tỷ đồng thuế, phí. Trong số các doanh nghiệp này, ba đơn vị nợ lớn nhất là Công ty CP PIV hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Trường An - Viwaseen nợ 3,3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư xây lắp và phát triển nhà 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đợt công khai này có 19 doanh nghiệp nợ lớn với số tiền hơn 195 tỷ đồng mà Cục Thuế đã đăng công khai từ năm 2015/2016, nay tiếp tục được nhắc lại vì còn chây ỳ. Trong 4 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 427 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là 1.061 tỷ đồng. Đến nay, đã có 109 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 18 tỷ đồng.

Đức Anh