Biến phòng ngủ thành không gian riêng: Quần áo không gấp ở góc phòng, hóa đơn đầy trên bàn và đồ chơi trẻ em dưới gầm giường, khiến các cặp đôi không cảm thấy thoải mái và khó có cảm ứng cho “chuyện ấy”.
Biến phòng ngủ thành không gian riêng: Quần áo không gấp ở góc phòng, hóa đơn đầy trên bàn và đồ chơi trẻ em dưới gầm giường, khiến các cặp đôi không cảm thấy thoải mái và khó có cảm ứng cho “chuyện ấy”.
Huy Phong (Theo RD)