Nỗ lực bản thân: Chúng ta thường có cảm giác cam chịu, không bằng lòng và lãnh đạm khi đời sống tình dục của hai vợ chồng không được như ý. Thay vì buông xuôi, bạn nên cố gắng hoàn thiện những điểm yếu bản thân cũng như của người bạn đời.
Nỗ lực bản thân: Chúng ta thường có cảm giác cam chịu, không bằng lòng và lãnh đạm khi đời sống tình dục của hai vợ chồng không được như ý. Thay vì buông xuôi, bạn nên cố gắng hoàn thiện những điểm yếu bản thân cũng như của người bạn đời.
Huy Phong (Theo RD)