9. Mũi Canaveral, Mỹ

Nơi này nổi tiếng là căn cứ phóng tên lửa của NASA, rất nhiều người hâm mộ đã đến đây để tham quan.
9. Mũi Canaveral, Mỹ Nơi này nổi tiếng là căn cứ phóng tên lửa của NASA, rất nhiều người hâm mộ đã đến đây để tham quan.
Phan Hằng (Theo Sohu)