20.Milwaukee, Mỹ

Thành phố Milwaukee lúc nào cũng khiến du khách cảm thấy quyến luyến không muốn rời xa, cảnh nơi này vào mùa nào cũng làm mọi người ngây ngất.
20.Milwaukee, Mỹ Thành phố Milwaukee lúc nào cũng khiến du khách cảm thấy quyến luyến không muốn rời xa, cảnh nơi này vào mùa nào cũng làm mọi người ngây ngất.
Phan Hằng (Theo Sohu)