Nếu gọi taxi, bạn có thể được ngồi trên chiếc xe trị giá chục tỷ đồng này.
Nếu gọi taxi, bạn có thể được ngồi trên chiếc xe trị giá chục tỷ đồng này.
Phan Hằng (Theo Brightside)