Các trung tâm mua sắm sẽ cử người đi theo hỗ trợ cầm vác túi giúp khách hàng của mình.
Các trung tâm mua sắm sẽ cử người đi theo hỗ trợ cầm vác túi giúp khách hàng của mình.
Phan Hằng (Theo Brightside)