5. Bệnh nhân ung thư không nên vận động nhiều: Thực tế, hoạt động thể chất như tập thể dục có hỗ trợ rất lớn trong việc điều trị và ngăn ngừa các tác dụng không mong muốn của ung thư.
5. Bệnh nhân ung thư không nên vận động nhiều: Thực tế, hoạt động thể chất như tập thể dục có hỗ trợ rất lớn trong việc điều trị và ngăn ngừa các tác dụng không mong muốn của ung thư.
Linh Trang (Theo Thehealthy)