9. Xuất hiện khối u vú chắc chắn bạn đã bị ung thư vú: Những cục u và bất kỳ thay đổi nào khác ở vú phần lớn là lành tính. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra khi thấy bất cứ sự thay đổi nào của cơ thể.
9. Xuất hiện khối u vú chắc chắn bạn đã bị ung thư vú: Những cục u và bất kỳ thay đổi nào khác ở vú phần lớn là lành tính. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra khi thấy bất cứ sự thay đổi nào của cơ thể.
Linh Trang (Theo Thehealthy)