19. Không cần phòng tránh nguy cơ mắc ung thư da vào mùa đông: Ảnh hưởng do ánh nắng mặt trời có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm và do độ nghiêng của trái đất vào mùa đông, tỷ lệ tia UVA xâm nhập sâu hơn sẽ xuyên qua.
19. Không cần phòng tránh nguy cơ mắc ung thư da vào mùa đông: Ảnh hưởng do ánh nắng mặt trời có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm và do độ nghiêng của trái đất vào mùa đông, tỷ lệ tia UVA xâm nhập sâu hơn sẽ xuyên qua.
Linh Trang (Theo Thehealthy)