22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII

29/01/2016 11:00

Sáng qua (28/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII ra mắt Đại hội

Sáng qua (28/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Báo Giao thông trân trọng giới thiệu tiểu sử 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII:

TIỂU SỬ 19 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 2
 

Đ/C Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
 - Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII
- Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 3
 

Đ/C Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/5/1953
Quê quán: Xã Xuân Kiên,huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Báo chí.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 4
 

Đ/C Trương Hòa Bình

Ngày sinh: 13/4/1955
Quê quán: Xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 5
 

Đ/C Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh: 4/3/1961
Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 6
 

Đ/C Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/2/1958
Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII 
- Phó ban Tổ chức Trung ương
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 7
 

Đ/C Hoàng Trung Hải

Ngày sinh: 27/9/1959
Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Phó Thủ tướng Chính phủ
- Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII
Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 8
 

Đ/C Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957
Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Trưởng ban Kinh tế Trung ương
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 9
 

Đ/C Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957
Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 10
 

Đ/C Ngô Xuân Lịch

Ngày sinh: 20/4/1954
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Nhân văn.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 11
 

Đ/C Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/01/1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
- Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Hành chính công.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 12
 

Đ/C Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26/3/1959
Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 13
 

Đ/C Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12/4/1954
Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII
Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 14
 

Đ/C Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12/6/1953
Quê quán: Xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ điều khiển học.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 15
 

Đ/C Tòng Thị Phóng

Ngày sinh: 10/2/1954
Quê quán: Phường Chiềng An, TP Sơn La, tỉnh Sơn La
Dân tộc: Thái
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X
- Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 16
 

Đ/C Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954
Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 17
 

Đ/C Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12/10/1956
Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 18
 

Đ/C Đinh La Thăng

Ngày sinh: 10/9/1960
Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 19
 

Đ/C Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM
- Đại biểu Quốc hội khóa XII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học.

22 đồng chí UV Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII 20
 

Đ/C Trần Quốc Vượng

Ngày sinh: 5/2/1953
Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên BCH Trung ương khóa X, XI, XII 
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Chánh văn phòng Trung ương Đảng khóa XI
- Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII
Lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật.

BAN BÍ THƯ

Tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH T.Ư Đảng khóa XII đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư

47
 

Đ/C Lương Cường

Năm sinh: 1957
Quê quán: Phú Thọ
Chức vụ: - Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

48
 

Đ/C Nguyễn Văn Nên

Năm sinh: 1957
Quê quán: Tây Ninh
Chức vụ: - Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ

49
 

Đ/C Nguyễn Hòa Bình

Năm sinh: 1958
Quê quán: Quảng Ngãi
Chức vụ: - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí. Bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng
2. Đồng chí Mai Trực
3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải
4. Đồng chí Sa Như Hòa
5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn
7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân
8. Đồng chí Tô Quang Thu
9. Đồng chí Trần Cẩm Tú
10. Đồng chí Nguyễn Công Học
11. Đồng chí Võ Minh Khương
12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh
13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà
14. Đồng chí Hà Quốc Trị
15. Đồng chí Cao Văn Thống
16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng
17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường
18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp
20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lan
21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

P.V