4 dự án dở dang trong kết luận thanh tra ở Quảng Trị hiện thế nào?

05/06/2020 12:11

Trong 4 dự án Thanh tra Chính phủ chỉ rõ còn dở dang, có dự án tỉnh Quảng Trị đã tái cơ cấu, hiện vẫn chưa hoàn thành…

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Công trình đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn đang thi công

Đường cứu nạn “lâm nạn”…

Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trấm đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án tại các Quyết định 951A ngày 3/6/2010, quyết định 2115A ngày 10/11/2010 và Quyết định 550 ngày 5/4/2013, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 327,96 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 4/2011, do không được tiếp tục bố trí kế hoạch vốn nên công trình đã tạm dừng thi công từ năm 2014 và được UBND tỉnh đồng ý kết thúc dự án, nghiệm thu, quyết toán khối lượng tại Thông báo 64 ngày 15/5/2017 và Văn bản 4198 ngày 25/9/2018. Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại quyết định 2854 ngày 18/10/2019, với tổng giá trị quyết toán hơn 166,847 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí đền bù GPMB là 9,427 tỷ đồng). Lũy kế vốn đã bố trí đến nay hơn 145,382 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với số vốn còn thiếu so với tổng giá trị quyết toán được phê duyệt tại quyết định 2854 ngày 18/10/2019 là 30,892 tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã báo cáo HĐND tỉnh xử lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, các chi phí hình thành qua đầu tư; các hạng mục còn lại chưa được đầu tư của dự án đã được tái cơ cấu qua dự án Đường thượng lưu cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 30 tỷ đồng, ngân sách địa phương 50 tỷ đồng) nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của dự án.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đường từ cầu Thạch Hãn lên cầu An Đôn mới thi công xong cấp phối

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 4/6, đoạn đường từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến cầu 3 nhịp tại Km1+647 cơ bản xong phần cấp phối lớp trên; cầu 3 nhịp vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, cầu 1 nhịp tại Km5+ 589 cơ bản xong phần bê tông mặt cầu, đường 2 đầu cầu vẫn chưa thi công xong.

Các đoạn tuyến còn lại từ thượng lưu cầu Thạch Hãn lên đập Trấm, đoạn mặt đường đã BTXM xong, đoạn mới BTXM 1/2 mặt đường, những đoạn còn lại đường đất đá lổn nhổn; 4/6 cây cầu còn lại đã thi công dở dang vẫn trơ mố…

Cầu trơ mố trên dự án đường tránh lũ Tây Triệu Phong...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Cầu tại Km8 trên dự án đường đường tránh lũ Tây Triệu Phong... vẫn trơ mố sau nhiều năm

Đối với dự án đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phong và phía Nam huyện Cam Lộ, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định 594/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 và điều chỉnh tại quyết định 1511/QĐ-UBND ngày 22/7/2014, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 350 tỷ đồng.

Đến nay khối lượng thực hiện 142,820 tỷ đồng, lũy kế vốn đã bố trí 142,820 tỷ đồng để triển khai thực hiện 21km đường và 2 cầu đảm bảo lưu thông, phát huy hiệu quả nguồn vốn bố trí. Các hạng mục còn lại được giãn tiến độ sau 2020 hoặc triển khai thực hiện sau khi được cân đối vốn.

Dự án cầu An Mô mới, huyện Triệu Phong, UBND tỉnh đã điều chỉnh, phân kỳ đầu tư tại quyết định 911 ngày 14/5/2015, với tổng mức đầu tư 128,650 tỷ đồng. Theo đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí đủ vốn để trả khối lượng hoàn thành. Đồng thời, với khối lượng chưa thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Trung ương và đã được bổ dung vào dự án Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn trong giai đoạn 2016 - 2020.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đến ngày 4/6, cầu An Mô mới còn đoạn đường dẫn 2 đầu cầu chưa được thảm bê tông nhựa

Ghi nhận cùa PV Báo Giao thông, cầu An Mô mới đã thảm bê tông nhựa mặt cầu, hoàn thiện cống chui đầu cầu phía bờ Nam; đoạn đường 2 đầu cầu An Mô mới được cấp phối đá dăm mịn, chưa thảm nhựa. Hiện nay, các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua cầu An Mô mới và cầu An Mô cũ.

Tại đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phong và phía Nam huyện Cam Lộ, cầu Trắng tại Km 1+ 293 cũng như đoạn từ đầu tuyến lên gần đến nút giao dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, cầu Km8 vẫn trơ mố gần 10 năm nay, ô tô, xe máy lưu thông qua con đường tạm dưới chân cầu cùng đường dẫn 2 đầu cầu gồ ghề đất đá.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Cầu Núi Một cơ bản hoàn thành nhưng đặt barie, các xe ô tô chạy trên con đường tạm phía dưới thượng lưu cầu

Đối với dự án Kè chống xói lở khẩn cấp, chỉnh trị dòng chảy, đập dâng tích nước thôn Thượng Lâm, tuyến đường ứng cứu ổn định dân cư, phát triển kinh tế hai bờ sông Cam Lộ giai đoạn 1. Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án đã được phê duyệt đầu tư tại quyết định 769a ngày 26/4/2011, với tổng mức đầu tư 811,644 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 310,619 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 501,045 tỷ đồng).

Thực hiện Chỉ thị 1792 ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ, dự án đã được phân kỳ đầu tư tại quyết định 1260 ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 sau điều chỉnh 310,619 tỷ đồng; điều chỉnh phân kỳ tại văn bản 135 ngày 7/5/2015 của Sở KH&ĐT với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 114,200 tỷ đồng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
... và từ Cầu Núi Một nhìn về bờ kè chống xói lở phía hạ lưu - Ảnh chụp ngày 26/2/2010

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đến nay, công trình thi công hoàn thành từng hạng mục gồm: Cầu Núi Một, đường 2 đầu Cầu Núi Một; chỉnh trị dòng chảy và tuyến đường ứng cứu bờ Nam với tổng khối lượng thực hiện ước đạt 99 tỷ đồng, lũy kế vốn được bố trí là 98,831 tỷ đồng. Các hạng mục còn lại được giãn tiến độ sau 2020 hoặc triển khai thực hiện sau khi được cân đối vốn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tại Thông báo kết luận thanh tra ngày 19/2/2020 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (từ 1/1/2013-30/6/2018) chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại.

Trong đó, Quảng Trị không có phương án tái cơ cấu, tiếp tục triển khai dự án đối với một số dự án phải dừng thi công theo tinh thần Chỉ thị số 1792 ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ do trong kế hoạch đầu tư công trung hạn không được bố trí vốn đầu tư để tiếp tục thực hiện. 4 dự án trên được phê duyệt đầu tư từ trước khi Luật Đầu tư có hiệu lực, khi UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư không xác định nguồn và mức vốn cụ thể theo từng nguồn khi xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án này, Bộ KH&ĐT không đồng ý cân đối xử lý từ ngân sách Trung ương mà địa phương phải cân đối xử lý từ ngân sách địa phương; đến nay các công trình còn dở dang…

Duy Lợi