450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180

08/03/2017 09:24

Chi tiết từ câu 171 đến câu 180 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180 1

Chi tiết từ câu 171 đến câu 180 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 171 - 180

Câu 171: Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180 2

 

1- Hình 1.

2- Hình 2.

3- Hình 3.


Câu 172: 
Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180 3

 

1- Hình 1.

2- Hình 2.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 173: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180 4

 

1- Hình 1.

2- Hình 2.


Câu 174: 
Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180 5

 

1- Hình 1.

2- Hình 2.

3- Hình 3.

Câu 175: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 171 - 180 6

 

1- Hình 1.

2- Hình 2.

Xem thêm video:

 
Câu 176: Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi ở dưới đây?

1- Tính trung thực và tính nguyên tắc; tính khiêm tốn và lòng dũng cảm.

2- Tình yêu lao động và tình thương yêu con người.


Câu 177: Một số nét đẹp về truyền thống đạo đức của mỗi con người Việt Nam theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là?

1- Cần kiệm: Là lao động cần cù, siêng năng; làm việc có kế hoạch, sáng tạo có năng suất cao, với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm; tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, không hao phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức.

2- Liêm chính: Là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của nhân dân; ngay thẳng, không tà, đúng đắn, chính trực, việc phải dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.

Câu 178: Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải được hiểu như thế nào?

1- Luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác: “Yêu xe như con, quý xăng như máu”; nắm vững quy định của pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, lái xe an toàn; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế xây dựng đơn vị nơi mình công tác; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; có ý thức bảo vệ môi trường; luôn tu dưỡng bản thân, có lối sống lành mạnh, tác phong công nghiệp.

2- Đối với hành khách phải kính trọng, thân ái, giúp đỡ; đối với khách hàng phải có trách nhiệm, hợp tác, thực hiện đầy đủ hợp đồng vận tải; đối với người tham gia giao thông phải tôn trọng, bảo vệ.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 179: Người lái xe kinh doanh vận tải khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào?

1- Được khách hàng, xã hội tôn trọng; được đồng nghiệp quý mến, giúp đỡ; được doanh nghiệp tin dùng và đóng góp nhiều cho xã hội.

2- Thu hút được khách hàng, góp phần quan trọng trong xây dựng thương hiệu, kinh doanh có hiệu quả cao.


Câu 180: 
Hãy nêu trách nhiệm cơ bản của các tổ chức trong việc quản lý, giáo dục và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe?

1- Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đặc biệt là các quy định của Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quản lý về vận tải để người lái xe biết và thực hiện; thường xuyên kiểm tra giám sát người lái xe thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị.

2- Hiểu tâm lý, nguyện vọng người lái động viên họ trong lúc khó khăn, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của họ, có chế độ thưởng phạt nghiêm minh giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà