450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270

15/03/2017 09:02

Chi tiết từ câu 261 đến câu 270 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 1

Chi tiết từ câu 261 đến câu 270 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 261 - 270

Câu 261: Biển nào cấm máy kéo?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 2

 

1- Biển 2 và 3.

2- Biển 1 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1.


Câu 262: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 3

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3. 

3- Biển 1.

4- Cả ba biển.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 263: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 4

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2 và 3.

3 - Biển 3.


Câu 264: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 5

 

1- Biển 2.

2- Biển 1.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Xem thêm video:

Câu 265: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 6

 

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2. 

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.


Câu 266: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 7

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.


Câu 267: Biển nào báo hiệu cửa chui?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 8

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Chuyển đổi GPLX chất liệu PET để phù hợp Công ước quốc tế

Câu 268: Biển nào báo hiệu "Hết đoạn đường ưu tiên"?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 9

 

1- Biển 3.

2- Biển 1.

3- Biển 2.


Câu 269: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyển ưu tiên qua nơi giao nhau?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 10

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 2 và 3.


Câu 270: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 261 - 270 10

 

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 3.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà