450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290

17/03/2017 08:56

Chi tiết từ câu 281 đến câu 290 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 1

Chi tiết từ câu 281 đến câu 290 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

 Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 281 - 290

Câu 281: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 2

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.


Câu 282: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 3

 

1- Không biển nào.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 283: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 4

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.


Câu 284: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 4

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Xem thêm video:

Câu 285: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 6

 

1- Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

2- Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.


Câu 286: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 7

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Biển 1 và 3.


Câu 287: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 7

 

1- Biển 2.

2- Biển 1.

3- Biển 3.

Chuyển đổi GPLX chất liệu PET để phù hợp Công ước quốc tế

Câu 288: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 7

 

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 1 và 3.

4- Biển 2 và 3.


Câu 289: Biển nào cấm quay xe?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 10

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào.


Câu 290: Biển nào cấm xe rẽ trái?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290 11

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả hai biển.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà