450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330

20/03/2017 09:02

Chi tiết từ câu 321 đến câu 330 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 1

Chi tiết từ câu 321 đến câu 330 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa: K.Linh

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 321 - 330

Câu 321: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 2

 

1- Được đi vào.

2- Không được đi vào.


Câu 322: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 3

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1 và 3.

Dùng giấy hẹn cấp giấy phép lái xe để tham gia giao thông?

Câu 323:  Biển nào cấm máy kéo?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 2

 

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Cả ba biển.

4- Biển 2 và 3.


Câu 324: Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 5

 

1- Được phép.

2- Không được phép.

Xem thêm video:

Câu 325: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 5

 

1- Có.

2- Không.

Câu 326: Biển này có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 5

 

1- Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi thẳng.

2- Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi về bên trái và bên phải.

3- Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới.


Câu 327: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 8

 

1- Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.

2- Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.

3- Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500m.

Bị 141 giữ giấy tờ, quay lại không thấy làm thế nào?

Câu 328: Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này người lái xe có được phép bấm còi không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 8

 

1- Được phép.

2- Không được phép.


Câu 329: Biển này có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 10

 

1- Cấm dừng xe về hướng bên trái.

2- Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.

3- Được phép đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.


Câu 330: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 321 - 330 10

 

1- Không được phép.

2- Được phép.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà