450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360

22/03/2017 09:24

Chi tiết từ câu 351 đến câu 360 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 1

Chi tiết từ câu 351 đến câu 360 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 351 - 360

Câu 351: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 2

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 1 và 2.

Câu 352: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 3

 

1- Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

2- Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

3- Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 353: Biển số 3 có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 4

 

1- Biển chỉ dẫn khu vực cấm đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

2- Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

3- Biển chỉ dẫn khu vực hạn chế tốc độ tối đa trên các tuyến đường đối ngoại.

4- Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

Câu 354: Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 5

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Xem thêm video:

Câu 355: Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 5

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Câu 356: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 7

 

1- Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.

2- Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.

3- Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.

4- Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

Câu 357: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 8

 

1- Xe công an, xe con, xe tải, xe lam.

2- Xe công an, xe lam, xe con, xe tải.

3- Xe công an, xe tải, xe lam, xe con.

4- Xe con, xe công an, xe tải, xe lam.

Chuyển đổi GPLX chất liệu PET để phù hợp Công ước quốc tế

 
Câu 358: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 9

 

1- Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.

2- Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.

3- Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.

4- Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Câu 359: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 10

 

1- Xe tải, xe lam, mô tô.

2- Xe lam, xe tải, mô tô.

3- Mô tô, xe lam, xe tải.

4- Xe lam, mô tô, xe tải.

Câu 360: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 351 - 360 11

 

1- Xe con.

2- Xe tải.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà