450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 391 - 400

27/03/2017 09:04

Chi tiết từ câu 391 đến câu 400 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

Chi tiết từ câu 391 đến câu 400 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 391 - 400

Câu 391: Những hướng nào xe tải được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Cả ba hướng.

2- Hướng 2 và 3.

Câu 392: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Chỉ hướng 1.

2- Hướng 1 và 4.

3- Hướng 1 và 5.

4- Hướng 1, 4 và 5.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 393: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Cả bốn hướng.

2- Trừ hướng 2.

3- Hướng 2, 3 và 4.

4- Trừ hướng 4.

Câu 394: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Mô tô.

2- Xe con.

Xem thêm video:

Câu 395: Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Không vi phạm.

2- Vi phạm.

Câu 396: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Xe khách.

2- Mô tô.

3- Xe con.

4- Xe con và mô tô.

Câu 397: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.

2- Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.

3- Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 398: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Mô tô, xe con.

2- Xe con, xe tải.

3- Mô tô, xe tải.

4- Cả ba xe.

Câu 399: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Đúng.

2- Không đúng.

Câu 400: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 391 - 400

 

1- Xe tải.

2- Cả hai xe.

3- Xe con.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà