5 giám đốc sở ở Quảng Ngãi vừa được bổ nhiệm là những ai?

31/05/2021 21:44

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ nhiệm loạt giám đốc sở mới để thay thế những người đã xin nghỉ trước tuổi, kiện toàn bộ máy cấp sở.

5 giám đốc sở ở Quảng Ngãi vừa được bổ nhiệm là những ai? 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh công bố quyết định bổ nhiệm các Giám đốc sở mới tại địa phương này

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì buổi công bố các Quyết định về công tác cán bộ, công bố các Quyết định bổ nhiệm một loạt cán bộ là Giám đốc Sở của tỉnh này.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố Quyết định bổ nhiệm ông Tạ Công Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT; Bổ nhiệm ông Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở KH-CN giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Điều động ông Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đến nhận nhiệm vụ giữ chức Giám đốc Sở Tư Pháp. Các chức danh được bổ nhiệm nói trên có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/6/2021.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã ký hàng loạt quyết định cho nghỉ công tác đối với các Giám đốc Sở để chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định. Các Giám đốc Sở nghỉ công tác từ ngày 1/6/2021 gồm: ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Trung Tập - Giám đốc Sở Tư pháp, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD-ĐT và Dương Văn Tô- Giám đốc Sở NN&PTNT.

Các Giám đốc này xin nghỉ công tác là do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định của Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Các vị Giám đốc này đều SN 1962, được nghỉ công tác trước tuổi nghỉ hưu 15 tháng. Các Giám đốc Sở nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

Quang Đạt