5 tháng, chi hơn 3,6 tỷ USD nhập xăng dầu

12/06/2018 09:19

5 tháng qua, cả nước nhập khẩu 5,56 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 3,61 tỷ USD.

5 tháng, chi hơn 3,6 tỷ USD nhập xăng dầu 1

5 tháng qua, cả nước nhập khẩu 5,56 triệu tấn xăng dầu các loại

Đáng chú ý, trong tháng 5/2018, mặc dù lượng xăng dầu nhập khẩu chỉ tăng 12,3% nhưng về giá trị lại tăng 49,4% so với tháng 5/2017.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam trung bình khoảng 645,5 USD/tấn (tăng 19,8% so với cùng kỳ 2017. Do thuế nhập khẩu ưu đãi theo hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường này đã tăng mạnh 17,2% lên 1,16 triệu tấn, trị giá 33,4% lên 807,06 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường này chiếm tới 26,5% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước. 

C.Sơn