5 tháng đầu năm, trên 36.000 DN thành lập mới

27/05/2015 21:51

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, trung bình mỗi giờ có hơn 10 DN được thành lập.

5 tháng đầu năm, trên 36.000  dn thành lập mới
Hoạt động phát triển DN 5 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 5/2015, sáng 27/5, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết: Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có 36.055 doanh nghiệp(DN)đăng ký thành lập mới (trung bình mỗi giờ có hơn 10 DN được thành lập) với tổng số vốn đăng ký 219.336 tỷ đồng, tăng 15,5% về số DN và tăng 26,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014. Có 7.404 DN trước gặp khó khăn, ngừng hoạt động nay quay lại hoạt động, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Có 22.705 DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước (tăng 20,5%), trong đó 94% là các DN có quy mô nhỏ (vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng).

Số DN tạm ngừng hoạt động nhiều nhất là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chiếm 38,7%, giảm 4,1% so với cùng kỳ; tiếp đến là lĩnh vực xây dựng chiếm 16%, giảm 6,5%; công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 13,5%, giảm 3,4%.

Có 3.884 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước (tăng 7,7%), trong đó 93,1% là các DN có quy mô nhỏ (vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng). Số DN giải thể nhiều nhất là trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, chiếm 39,4%, giảm 5,1% so với cùng kỳ; tiếp đến là lĩnh vực xây dựng chiếm 12,7%, tăng 10,5%; công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 12,3%, giảm 7,4%.

Như vậy, hoạt động phát triển DN 5 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Số DN và số vốn đăng ký thành lập mới tăng cao hơn cùng kỳ, số DN trước gặp khó khăn nay quay lại hoạt động tăng. Trong khi đó, số DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng số DN khó khăn, tạm ngừng hoạt động và giải thể cả nước trong 5 tháng đầu năm chỉ bằng 5% tổng số DN đang hoạt động, thấp hơn rất nhiều so với thông lệ thị trường thế giới (khoảng 12-14%).

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh nhận định thông tin về tình hình phát triển doanh nghiệp 5 tháng đầu năm đang cải thiện tích cực và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Huy Vũ