5 ứng viên thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

10/06/2015 16:19

Ngày 10/6, Bộ trưởng Đinh La Thăng ký quyết định phê duyệt danh sách dự thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không VN.

5 ứng viên thi tuyển giám đốc học viện hàng không việt nam
Học viện Hàng không Việt Nam (ảnh minh họa)

Danh sách 5 người gồm các ông bà (xếp theo vần ABC): Trần Hoài An, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Nguyễn Thanh Dũng, Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa Điện tử viễn thông hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam. Nguyễn Thị Hải Hằng, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam. Nguyễn Quốc Hiển, Tiến sĩ, Trưởng khoa Công trình giao thông (Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh). Nguyễn Hải Quang, Tiến sĩ, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Học viện Hàng không Việt Nam.

Người dự thi có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Thông báo số 272 ngày 2/4/2015 về việc thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam và Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT do Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 2246 ngày 13/6/2014.

Học viện Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT có liên quan có trách nhiệm cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi được tiếp cận, tìm hiểu thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam, của ngành GTVT trong thời gian qua để thu thập số liệu phục vụ cho việc thi tuyển.

Lê Tươi